Konkurs Esesh

The Ban Ki-moon Essay Competition Tema:  Breza në veprim: Beteja e të rinjve shqiptarë me plogështinë. Në shumë vende të botës, perfshi edhe Shtetet e Bashkuara, të rinjtë po angazhohen sa […]

Read More »