UN Day

The United Nations Youth Association of Albania chose October the 24th, UN Day to organize its first event. To celebrate this historical day, the conference entitled ‘Transforming our World through […]

Read More »

Konkurs Esesh

The Ban Ki-moon Essay Competition Tema:  Breza në veprim: Beteja e të rinjve shqiptarë me plogështinë. Në shumë vende të botës, perfshi edhe Shtetet e Bashkuara, të rinjtë po angazhohen sa […]

Read More »